Inkalling til årsmøte

27. februar 2018
By


ÅRSMØTE

Tirsdag 20. mars 2018
kl. 1800

Møtet avholdes på Kraftsenteret.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle Rana KK sin årsmelding for 2017.

5. Behandle Rana KK sitt regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2018.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg.

Forslag sendes til morten.rygh@ranakk.no innen 6. mars 2018.

Med vennlig hilsen
Styret Rana KK

Vi har fått nye klubbdrakter!

16. mars 2017
By

Hei du som er medlem i Rana Kraftsportklubb!

1. mai 2014
By

Klubben ønsker at så mange som mulig av medlemmene våre gjennomfører programmet REN UTØVER. Programmet består av 12 små moduler som du gjennomfører på nett på www.renutover.no når det passer deg, hver modul tar bare 3-6 minutter. De gir nyttig informasjon og antidopingkunnskap på en morsom måte. Når du har gjennomført alle får du et diplom du kan lagre og skrive ut. Skriv ut og gi en kopi av diplomet til utdanningskontakt Inger Blikra, eller send den på epost til inger.blikra@rana.kommune.no så vi kan ha en oppdatert oversikt over hvor mange av medlemmene som har gjennomført. Nyttig, artig og raskt – rene kinderegget;-) Lykke til!

Hilsen utdanningskontakt Inger Blikra – som SELVFØLGELIG har gjennomført REN UTØVER

renutover