Kategori: Ukategorisert

Årsmøte 2018

28. mars 2019 ble det avholdt årsmøte for 2018 på Kraftsenteret.
Årsberetningen er lagt ut under Dokumenter.

Vi fikk resertifisert oss som rent idrettslag!

Det ble også delt ut rekorddiplomer til utøverne våre som har tatt norske rekorder hittil i 2019.

Stenging av kort

Hei! Vi har stengt kortene til de som ikke har betalt treningsavgift for 1. halvår 2019. Ta kontakt med styret dersom du mener at det har skjedd en feil. Noter kortnummeret. Stengte kort åpnes når betaling er registrert.

Møte med SAFO

Morten Rygh og Tove Michalsen har vært i møte med SAFO og presentert Rana KKs tilbud til funksjonshemmede! Det var stor interesse for vårt initiativ og vi inviterte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til å ha sitt neste møte på Kraftsenteret 22.11.2018. Her…