Møte med SAFO

Morten Rygh og Tove Michalsen har vært i møte med SAFO og presentert Rana KKs tilbud til funksjonshemmede!

Det var stor interesse for vårt initiativ og vi inviterte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til å ha sitt neste møte på Kraftsenteret 22.11.2018.
Her vil tema bli funksjonshemmede, styrketrening og paraidrett.