Stenging av kort

Hei!

Vi har stengt kortene til de som ikke har betalt treningsavgift for 1. halvår 2019.

Ta kontakt med styret dersom du mener at det har skjedd en feil.
Noter kortnummeret.

Stengte kort åpnes når betaling er registrert.