Årsmøte 2018

28. mars 2019 ble det avholdt årsmøte for 2018 på Kraftsenteret.
Årsberetningen er lagt ut under Dokumenter.

Vi fikk resertifisert oss som rent idrettslag!

Det ble også delt ut rekorddiplomer til utøverne våre som har tatt norske rekorder hittil i 2019.